Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

05:12
3985 461d 390

artist-munch:

Kiss by Edvard Munch
Size: 99x81 cm
Medium: oil on canvas

Reposted byImaginationMikaprzeblyskihelenburnsjazzuj
05:11
3986 7431 390

ratak-monodosico:

Ed Vebell illustration to “Loneliness Is Dangerous" by Harry Coren. Cutline: “Alone in the midst of millions, the girl, who longed to talk to someone, stood on her fire escape as the voices of others, enjoying the companionship denied her, drifted up through the night.“ Sunday Mirror Magazine, August 14, 1955.

05:11
3988 993b 390

fuckyeahbrutalism:

Infill Development, Munich, Germany, 1974

(Peter Lanz)

Reposted bypannakiesImaginationMika
05:09
3989 5486 390

russianavantgarde:

A Game in Hell: Poem (Igra v adu: Poema) Moscow, 1912
Velimir Khlebnikov , Aleksei Kruchenykh , Natalia Goncharova
Lithography

05:09
3990 65f1 390

centuriespast:

FLANDRIN, Hippolyte
Pietà
1842
Oil on canvas, 172 x 258 cm
Musée des Beaux-Arts, Lyon

05:09
Przestańcie nas oszukiwać filozofowie
praca nie jest radością człowiek nie najwyższym celem
praca jest potem śmiertelnym Boże kiedy wracam do domu
chciałbym spać lecz sen jest tylko pasem transmisyjnym
który podaje mnie następnemu dniu a słońce to fałszywa
moneta rano rozdziera moje powieki zrośnięte jak przed
narodzinami moje ręce to dwoje gastarbeiterów i nawet
łzy nie należą do mnie biorą udział w życiu publicznym
jak mówcy ze spierzchniętymi wargami i sercem które
zrosło się z mózgiem
Praca nie jest radością lecz bólem nieuleczalnym
jak choroba otwartego sumienia jak nowe osiedla
przez które w wysokich skórzanych butach
przechodzi obywatel wiatr
Filozofowie, Adam Zagajewski (via lipiec)
03:57
3991 fcd7 390

suonko:

by Matazō Kayama

01:09
3992 ca3c 390

achasma:

Bacchus And Ariadne (detail) by Eustache Le Sueur, 1640.

01:09
3993 8dfc 390

ghoulish-glam:

Grace Jones

01:09
3994 0d5c 390

ohfuckyeahcillianmurphy:

‘From my archive, Cillian Murphy in Peaky Blinders Series 1! Can’t believe it is already five years ago, time is passing too quickly! — Robert Viglasky

January 16 2017

18:45
18:40
1505 47ce 390

August 26 2016

00:28
1521 fedd 390
00:27
1539 aa16 390
00:26
1556 6c13 390
00:26
1587 d69f 390
00:26
1602 5a20 390
00:26
1619 0ae8 390

historicaltimes:

The original mascot of Michelin , 1907.

via reddit

00:25
1660 2721 390

fleurdulys:

Enchanted - William Berra

00:25
I fall in love with you bad and you’re always in love with some jerk.
— Ernest Hemingway, from a letter to Marlene Dietrich
(via violentwavesofemotion)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl