Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

16:37

October 11 2017

01:19
Who will tell me
why I was born,
why this monstrosity
called life.
Anna Swir, tr. by Czeslaw Milosz, from “Poetry Reading,
(via violentwavesofemotion)

September 07 2017

23:56
7470 4b92 390
23:55
7471 00dc 390

thunderstruck9:

Vitaly Pushnitsky (Russian, b. 1967), Studio #10, 2015. From the series Studio. Oil on canvas, 35 x 30 cm.

23:55
7472 1263 390
23:55
7473 00d9 390
23:54
7474 6fc0 390
23:54
7475 bd7e 390

taronisilk:

Nadja Frank

23:54
7476 9283 390
23:53
7477 149d 390
23:53
7478 26d8 390
23:52
7479 e27b 390

nobrashfestivity:

Helen Breger

July 07 2017

05:12
3985 461d 390

artist-munch:

Kiss by Edvard Munch
Size: 99x81 cm
Medium: oil on canvas

Reposted byImaginationMikaprzeblyskihelenburnsjazzuj
05:11
3986 7431 390

ratak-monodosico:

Ed Vebell illustration to “Loneliness Is Dangerous" by Harry Coren. Cutline: “Alone in the midst of millions, the girl, who longed to talk to someone, stood on her fire escape as the voices of others, enjoying the companionship denied her, drifted up through the night.“ Sunday Mirror Magazine, August 14, 1955.

05:11
3988 993b 390

fuckyeahbrutalism:

Infill Development, Munich, Germany, 1974

(Peter Lanz)

Reposted bypannakiesImaginationMika
05:09
3989 5486 390

russianavantgarde:

A Game in Hell: Poem (Igra v adu: Poema) Moscow, 1912
Velimir Khlebnikov , Aleksei Kruchenykh , Natalia Goncharova
Lithography

05:09
3990 65f1 390

centuriespast:

FLANDRIN, Hippolyte
Pietà
1842
Oil on canvas, 172 x 258 cm
Musée des Beaux-Arts, Lyon

05:09
Przestańcie nas oszukiwać filozofowie
praca nie jest radością człowiek nie najwyższym celem
praca jest potem śmiertelnym Boże kiedy wracam do domu
chciałbym spać lecz sen jest tylko pasem transmisyjnym
który podaje mnie następnemu dniu a słońce to fałszywa
moneta rano rozdziera moje powieki zrośnięte jak przed
narodzinami moje ręce to dwoje gastarbeiterów i nawet
łzy nie należą do mnie biorą udział w życiu publicznym
jak mówcy ze spierzchniętymi wargami i sercem które
zrosło się z mózgiem
Praca nie jest radością lecz bólem nieuleczalnym
jak choroba otwartego sumienia jak nowe osiedla
przez które w wysokich skórzanych butach
przechodzi obywatel wiatr
Filozofowie, Adam Zagajewski (via lipiec)
03:57
3991 fcd7 390

suonko:

by Matazō Kayama

01:09
3992 ca3c 390

achasma:

Bacchus And Ariadne (detail) by Eustache Le Sueur, 1640.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl